รับเล่นดนตรีที่ หอประุชุมกองทัพอากาศ อะคูสติก 3 คน ดูตั […]