รับเล่นดนตรีในงานแต่งงาน ที่หอประชุมกองทัพอากาศ วงแบนด์ […]