รับเล่นดนตรีงานแต่งงาน ที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิต วงด […]