รับเล่นดนตรีงานแต่งงาน ที่หอประชุมกองทัพอากาศ บีคอสมิวส […]