รับเล่นดนตรีงานแต่งงานที่ สมาคมธรรมศาสตร์  ช่วงก่อนพิธี […]