รับเล่นดนตรีงานแต่งงานที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา บ้านแพ้ว […]