รับเล่นดนตรีงานเลี้ยงบริษัท ที่ร้าน New Stories พร้อมเค […]