รับเล่นดนตรีงานแต่งงาน ที่กรมราชองครักษ์ ( เกียกกาย ) ส […]