รับเล่นดนตรีวงแบนด์พร้อมเครื่องเสียง ในงานแต่งงาน ที่ โ […]