รับเล่นดนตรีสำหรับงาน After wedding party  เป็นวงแบนด์เ […]