รับเล่นดนตรีงานปีใหม่ งานเลี้ยงบริษัท ที่ร้านอาหารมดแดง […]