รับเล่นดนตรีงานแต่งงาน ที่บ้านก้ามปู  และให้เช่าเครื่อง […]