รับเล่นดนตรีงานแต่งงานช่วงเช้า ที่สโมสรตำรวจ วงดนตรีนัก […]