รับเล่นดนตรีอะคูสติก งานแต่งงานที่ หอประชุมกองทัพอากาศ […]