รับเล่นดนตรีในงานแต่งงาน ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ วงดนตร […]