รับเล่นดนตรีงานแต่งงานที่ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเก […]