รับงานเล่นดนตรีในงานเลี้ยงงานแต่งงานที่ โรงเรียนศรีวัฒน […]